Jak takový časopis vzniká?

Spread the love

Naše redakce navrhne číslo
Autoři pošlou svá díla
Redakce dá dohromady skladbu stránek
Pan grafik vysází časopis a pošle ke schválení redakci
Vše pošleme do tiskárny
Tiskárna vytiskne časopis
Časopis roznášíme lidem pro radost