Petrovští

Spread the love

Petrovští
Žofka Dařbujánová

S Prahou 5 jsou spojení Petrovští loupežníci, známí také jako Petrova chasa, nebo Petráci. Všichni je určitě známe z pohádky Zvířátka a Petrovští, různě zpracované mnoha autory.
Ukrývali se ve strahovských skalách nebo v lesích okolo dnešní Plzeňské ulice, kudy vedla kupecká cesta do Bavor. „Loupežnickým hradem“ jim byl košířský dvorec Popelka. Kromě dnešní Prahy 5, byl jejich rajon od Berouna po Klánovice.
Kdo vlastně byli Petrovští loupežníci?