V Motole začala stavba onkologického centra.

Spread the love

Dne 10.10. byl v areálu FN Motol na místě kde se bude stavět nové onkologycke centrum, položen základní kámen.

Evropská unie dala na tento projekt více než 3,7 miliardy korun skrze národní plán obnovy.

V této nové budově bude:

Radiační onkologie

Photos-001 (1)

 

Pracoviště pro ozařování zahrnuje lineární urychlovače s možností bodového ozařování a kontroly dýchacích pohybů. Kromě toho zde bude brachyterapie – pracoviště pro léčbu zářením na velmi krátkou vzdálenost. Vše bude podpořeno nejnovějšími zobrazovacími metodami pro co nejpřesnější a nejúčinnější léčbu.

 

Ambulantní trakt

 

22 plně vybavených ambulancí bude sloužit nejen pro onkologii, ale i pro chirurgické obory, jako je chirurgie, urologie, gynekologie či ORL. Cílem je maximální urychlení a zjednodušení vyšetřování pacientů s nádorovým onemocněním či podezřením na ně.

 

Lůžkové onkologické oddělení

 

Lůžkové stanice centra budou disponovat nadstandardními pokoji s nabídkou komfortního pobytu pacientům, jejichž zdravotní stav vyžaduje hospitalizaci. S celkovou kapacitou 60 lůžek zde bude poskytována náročná onkologická, podpůrná a paliativní léčba.

 

Denní stacionář pro podávání protinádorové léčby

 

Denní stacionář bude vyhrazen pro ambulantní podávání protinádorové léčby, ale také krevních derivátů, aplikace podpůrné infuzní léčby a drobných zákroků, jako je například punkce ascitu. Kapacita stacionáře je projektována na 84 lůžek/aplikačních křesel s možností monitorování životních funkcí. Počítá se zde též s možností přítomnosti doprovázející osoby, což značně ulehčí psychickou náročnost onkologické léčby. V těchto prostorách budou rovněž probíhat klinická hodnocení léčiv.

 

Centrum jednodenní chirurgie, operační trakt, endoskopické centrum

 

Komplex centra jednodenní chirurgie bude zahrnovat prostory a vybavení pro krátkodobou lůžkovou péči pro pacienty po invazivních a diagnostických výkonech. Operační trakt bude disponovat adekvátním operačním zázemím, které umožňuje jak výkony bez nutnosti celkové anestezie, tak s celkovou anestezií. Endoskopické centrum bude vytvářet zázemí pro diagnostické a terapeutické endoskopické metody, zejména bronchoskopii, gastroskopii a kolonoskopii.

 

Centrum zobrazovacích metod

 

Centrum zobrazovacích metod zabezpečí požadavky preventivní a klinické onkologie. Bude vybaveno moderní zobrazovací technikou, určenou výhradně pro problematiku onkologie.

 

Centrum klinických studií

 

Důležitou součástí práce každého špičkového pracoviště je provádění klinických studií, které probíhají pod dohledem zkušeného týmu lékařů, sester, farmaceutů a koordinátorů. Léčba v rámci klinických studií umožní pacientům přístup k lékům, které prozatím nejsou běžně k dispozici a mnohdy mohou významně zlepšit prognózu jejich onkologického onemocnění.

 

„Motolské onkologické centrum bude zároveň propojeno s Vědeckým diagnostickým onkologickým centrem, které nám umožní aplikaci nejnovějších vědeckých poznatků pro léčbu onkologických onemocnění. Zároveň zde budou koncentrovány špičkové vědecké týmy nejen z České republiky, ale i ze zahraničí, což našim pacientům zajistí přístup i k léčbě, která zatím není běžně dostupná,“ říká JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA, ředitel Fakultní nemocnice v Motole.

 

Prostor bude věnován také prevenci. Screeningové programy v centru doplní poradna pro odvykání kouření, nutriční poradna, poradna pro správný životní styl a pohybovou aktivitu. V případě, že u pacienta vznikne podezření na malignitu, centrum díky koncentraci potřebných odborností zajistí komplexní přístup od zhodnocení celkového stavu nemocného, sestavení diagnostického plánu, který je potřebný k určení stadia onemocnění, stanovení přesné histopatologické i molekulárně genetické specifikace odebrané tkáně, až po terapeutickou rozvahu. Od začátku bude pacient pod dohledem multidisciplinárního týmu odborníků, který určí správnou sekvenci terapie. Zajištěna zde bude také podpůrná léčba pacientů – rehabilitace (před, v průběhu, i po ukončení terapie), psychosociální a nutriční péče, péče o stomii a speciální protetické náhrady či léčba bolesti zad. Vše s ohledem na návrat nemocného do kvalitního života. V neposlední řadě se zde počítá i s možností onkogenetického poradenství.

 

Motolské onkologické centrum bude mít statut Národního onkologického centra, stane se součástí stávajícího systému komplexních onkologických center a bude spolupracovat s fakultními nemocnicemi v celé České republice. Zároveň se bude podílet na zapojení do programu pregraduální výuky, výuky v doktorském studijním programu a do specializačního vzdělávání oborů se zaměřením na onkologii.

Vybudování Českého onkologického institutu – Motolského onkologického centra je financováno Evropskou unií z Nástroje pro oživení a odolnost prostřednictvím Národního plánu obnovy ČR.

Budova by měla být funkční do konce roku 2026.

Mám rád rozhlas. Jsem moderátor v Českém rozhlase Rádio Junior a natáčím knižní recenze. Také se starám o tento web a píšu články do časopisu Děti dětem z Prahy 5. Pokud mi budete chtít něco sdělit tak mi napište na email: ondra.holan@kapsar.cz